Les 3

Een gedicht van Ài Qīng 艾青

Langzaam
Normaal
Snel
Stop

shù, shù

de zhe

fēng kōng

gàosu zhe men de

dànshì zài de gài xià

men de gēn shēnzhǎng zhe

zài kàn bu jiàn de shēnchù

men gēn jiūchán zài

一棵树,一棵树

彼此孤离地兀立着

风与空气

告诉着它们的距离

但是在泥土的覆盖下

它们的根伸长着

在看不见的深处

它们把根须纠缠在一起

Een boom, en nog een boom

elk voor zichzelf, elk stram rechtop,

en de wind en de lucht

die vertellen hoe zij elk apart staan.

Maar onder het dek van de aarde

spreiden zij wijd hun wortels

en in de onzichtbare diepte

knopen zij wortels aaneen.

Volgende pagina