Les 6

Verstaan: s of sh?

De s in het pīnyīn is iets scherper dan de Nederlandse s, zoals in soortof sap. De shis echt een “vreemde” klank, ook niet te verwarren met de Engelse shin shoe. Houd de saan, en maak een sisklank. Breng dan je tong omhoog en naar achteren, tot de zijkanten je tandkasrichel raken, terwijl langs je tongpunt lucht blijft ontsnappen. Daar is de sh!

1. __ījī ‘kansen laten liggen’
2. __ījī ‘chauffeur’
3. __āizi ‘zeef’
4. __āizi ‘kurk’
5. __ì ‘vier’
6. __ì ‘zijn’
7. __āshǒu ‘moordenaar’
8. __āshǒu ‘loslaten’
9. __ēngrén ‘monnik’
10. __ēngrén ‘vreemdeling’

Volgende pagina