Les 7

Verstaan: zof zh?

Spreek de tsin tsaar uit met je tong íets omhoog en naar achteren, tegen je tandkasrichel: dat is de Mandarijnse z. Krul je tongpunt verder naar achteren en laat je stembanden klinken, zodat je een zoemklank krijgt: dat is de zh.

1. __ā ‘prikken’
2. __ā ‘binden’
3. __ǔfù ‘gastvrouw’
4. __ǔfù ‘grootvader’
5. __ǎo ‘vroeg’
6. __ǎo ‘zoeken’
7. __ànxiàn ‘in gesprek’
8. __ànxiàn ‘bewonderen’
9. __ànfú ‘hoogachten’
10. __ànfú ‘krijgsgevangene’

Volgende pagina