Les 3

Spreken: lees op

1. dìtú ‘atlas, kaart’
2. tǔdì ‘aarde, grond’
3. Táiwān ‘Táiwān’
4. tíng diàn ‘stroomstoring’
5. dǎ ge dǔr ‘een dutje doen’
6. dǎ diànhuà ‘telefoneren’
7. Tài duō ‘Dat is te veel!’
8. dǎtīng ‘informeren’
9. Tiānānmén guǎngchǎng ‘Het Plein van de Hemelse Vrede’
10. tè dà ‘ontzettend groot’

Volgende pagina