Les 2

Verstaan en spreken 1

De neutrale toon

De neutrale toon klinkt altijd kort en onbenadrukt, maar zijn hoogte hangt af van welke toon eraan voorafgaat. Een neutrale toon na een eerste, tweede en vierde toon krijg je makkelijk onder de knie, die kun je als het ware over de rand van de vorige lettergreep omlaag laten vallen. Maar na een derde toon ligt de neutrale toon hóger dan de voorafgaande lettergreep. Sprekers van het noordelijk Mandarijn gebruiken veel neutrale tonen, sprekers van zuidelijke varianten en Taiwanees Mandarijn veel minder.

Langzaam
Normaal
Snel
Stop

Verstaan: de juiste toon op de juiste plaats

Welke tonen? Luister goed, en zet in het werkboek de juiste toontekens op de juiste letters.

1. lizhi 'lychee'
2. lizi 'voorbeeld'
3. fenzi 'gift, donatie'
4. fenzi 'lid, element'
5. congming 'intelligent'
6. congming 'een bevel opvolgen'
7. chazi 'vork'
8. chazi 'fooi'
9. routou 'stom, dom'
10. routou 'mollig, vlezig'

Volgende pagina