Les 3

Een tongue twister

Langzaam
Normaal
Snel
Stop

xiǎo

zi

xiǎo zi xiǎo

xiǎo zi

xiǎo zi xiǎo

《大兔和小兔》

大兔肚子大

小兔肚子小

大兔比小兔肚子大

小兔比大兔肚子小

Grote haas en kleine haas

grote haas z’n buik is groot

kleine haas z’n buik is klein

grote haas heeft ‘n grotere buik dan kleine haas

kleine haas heeft ’n kleinere buik dan grote haas

Volgende pagina