Les 3

Karakters

Leer deze karakters...

nèi / nà / nè
die, dat

nèi / nà / nè

ge
(is een klassewoord)

ge


groot (van omvang,
niet van lengte)
dà

 


ook
 
yě

yǒu
er zijn, hebben
yǒu

méi
niet (ontkent yǒu有)
méi

hái
kind
hái


kind
zǐ

Volgende pagina