Les 4

Woordenlijst

1.

gěi

hoofdwerkwoord

geven

Wǒ gěi tā yí ge xīguā.

‘Ik geef hem een meloen.‘

 

gěi

bijwerkwoord

aan, voor

Gěi tā mǎi shénme ne?

‘Wat moeten we nu voor haar kopen?‘

2.

péngyou

朋友

zelfstandig naamwoord

vriend

Tā méi yǒu Měiguó péngyou.

‘Hij heeft geen Amerikaanse vrienden.‘

3.

werkwoord

1.slaan, vechten

Wǒ dǎ tā, kěshi tā bù dǎ wǒ.

‘Ik sla hem, maar hij slaat mij niet.‘

2. Met verschillende lijdende voorwerpen kan verschillende dingen betekenen: zie bij voorbeeld dǎ diànhuà, hieronder.

4.

diànhuà

电话

zelfstandig naamwoord

telefoon

Fāngfang, diànhuà!

‘Fāngfang, telefoon!‘

Nǐ de diànhuà shì duōshǎo?

‘Wat is je telefoonnummer?‘

5.

dǎ diànhuà

打电话

werkwoord + lijdend voorwerp

bellen, telefoneren

A. Zánmen gěi Luó Lán dǎ yí ge diànhuà ba.

B. Wǒ bù dǎ, nǐ dǎ ba!

A. ‘Laten we Luó Lán even bellen.’

B. ‘Ik bel niet, jij belt maar!‘

6.

nàr

那儿

plaatswoord

daar

Tā tiān-tiān zài nàr chī fàn.

‘Ze eet daar elke dag.‘

Qián zài wǒ mā nàr.

‘Het geld ligt mij mijn moeder.‘

A. Táng Míng, nǐmen nàr yě yǒu dòufu ma?

B. Zài Hélán ma? Yǒu.

A. ‘Thomas, hebben jullie daar ook tahoe?’

B. ‘In Nederland? Ja.‘

7.

xīngqī

星期

zelfstandig naamwoord

week

Yí ge xīngqī yǒu qī tiān.

‘Een week heeft zeven dagen.‘

8.

xīngqītiān

星期天

vrij bijwoord

zondag

Wǒ xīngqītiān bù gōngzuò.

‘Op zondag werk ik niet.‘

9.

dào

hoofdwerkwoord

1. bereiken, aankomen

A. Tā sān hào dào háishi sì hào dào?

B. Wǒ bù zhīdào.

A. ‘Komt ze op de derde aan, of op de vierde?’

B. ‘Dat weet ik niet.‘

2. naar… toe gaan (vaak om je bestemming aan te geven aan conducteur of chauffeur)

Shīfu, nín hǎo! Dào Běijīng Yīnyuè Xuéyuàn.

‘Hallo baas! Naar het conservatorium van Peking.‘

 

dào

bijwerkwoord

naar… toe, tot… toe

Tā dào Hélán lái.

‘Ze komt naar Nederland.‘

10.

zhèr

这儿

plaatswoord

hier

A. Nǐ zài nǎr?

B. Wǒ zài zhèr!

A. ‘Waar ben je?’

B. ‘Ik ben hier!‘

11.

tán

werkwoord

tokkelen, bespelen (van snaar- of toetsinstrument)

Nǐ gěi wǒmen tán gǔqín ba.

‘Kom, speel een stukje op de gǔqín voor ons.‘

12.

gàosu

告诉

werkwoord

vertellen

Wǒ gàosu nǐ, bú gàosu tā.

‘Ik vertel het jou, maar haar niet.‘

13.

hǎotīng

好听

bijvoeglijk naamwoord

mooi (om te horen)

Wǒ mā juéde nǐ de yīnyuè bù hǎotīng.

‘Mijn moeder vindt jouw muziek niet mooi.‘

14.

wèntí

问题

zelfstandig naamwoord

vraag, probleem

A. Duìbuqǐ, wǒ méi qián.

B. Méi yǒu wèntí! Wǒ yǒu qián.

A. ‘Sorry, ik heb geen geld.’

B. ‘Geen probleem! Ik heb geld.‘

15.

yàoshi

要是

voegwoord

alternatieven:

yàoshi … de huà

要是… 的话

… de huà

… 的话

als, indien

Yàoshi tā lái, wǒ zǒu le!

‘Als hij komt, ga ik ervandoor!‘

Yàoshi nǐ chī de huà, wǒ yě chī.

‘Als jij het eet, eet ik het ook.‘

Nǐ qù Hélán de huà, wǒ gěi nǐ mǎi piào.

‘Als jij naar Nederland gaat, koop ik een ticket voor je.‘

16.

werkwoord

gaan

Qù, qù, qù!

‘Wegwezen!‘

Míngtiān qù Běijīng ma?

‘Ga je morgen naar Peking?‘

17.

mǎi

werkwoord

kopen

Yàoshi wǒ yǒu qián, wǒ qù mǎi yí ge iPod.

‘Als ik geld heb, ga ik een iPod kopen.‘

18.

piào

zelfstandig naamwoord

kaartje, ticket

A. Wǒ hái méi yǒu piào!

B. Méi wèntí, wǒ gěi nǐ mǎi.

A. ‘Ik heb nog geen kaartje!’

B. ‘Geen probleem, dat koop ik voor je.‘

19.

tīng

werkwoord

luisteren

Méi yǒu yì tiān bù tīng yīnyuè.

‘Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik muziek luister.‘

20.

jiàn

1. zien, ontmoeten

Tā bú jiàn rén.

‘Hij ziet niemand.‘

2. Tot ziens

Míngtiān jiàn.

‘Tot morgen.‘

Běijīng jiàn!

‘Tot in Peking!‘

Volgende pagina