Les 4

Woordenlijst

1.

jīntiān

今天

vrij bijwoord

vandaag

Nǐ jīntiān chī shénme?

‘Wat eet je vandaag?‘

2.

+ klassewoord

vraagwoord

hoeveel

A. Yǒu jǐ ge rén ne?

B. Bù zhīdào. Jiǔ ge ma?

A. ‘Hoeveel mensen zijn er?’

B. ‘Ik weet het niet. Negen?‘

3.

yuè

zelfstandig naamwoord

maand

Tā sān ge yuè. Hái xiǎo ne.

‘Hij is drie maanden oud. Hij is nog maar zo klein.‘

4.

hào

zelfstandig naamwoord

1. nummer

Nǐ shì jǐ hào?

‘Welk nummer ben jij?‘

2. dag (in kalenderdata)

A. Jīntiān jǐ yuè jǐ hào ne?

B. Jīntiān sì yuè wǔ hào.

A. ‘De hoeveelste is het vandaag?’

B. ‘Vandaag is het 5 april.‘

5.

nián

klassewoord

(kalender)jaar

A. Něi nián ne?

B. 1998 nián.

A. ‘In welk jaar dan?’

B. ‘In 1998.‘

7.

máng

bijvoeglijk naamwoord

druk (van bezigheden, niet van mensenmassa’s of verkeer)

A. Nǐ zěnmeyàng?

B. Hěn máng.

A. ‘Hoe is het met je?’

B. ‘Druk.‘

8.

zuótiān

昨天

vrij bijwoord

gisteren

A. Zuótiān méi yǒu rén.

B. Jīntiān ne?

A. ‘Gisteren was er niemand.’

B. ‘En vandaag?‘

9.

míngtiān

明天

vrij bijwoord

morgen

Jīntiān háishi míngtiān?

‘Vandaag of morgen?‘

10.

tiān

zelfstandig naamwoord

hemel

Wǒ de tiān a!

‘Mijn hemel!‘

Luó Lán, kàn tiān!

‘Luó Lán, kijk eens naar de lucht!‘

 

tiān

klassewoord

dag

shíwǔ tiān

‘vijftien dagen‘

11.

werkwoord

gaan

Qù, qù, qù!

‘Wegwezen!‘

Míngtiān qù Běijīng ma?

‘Ga je morgen naar Peking?‘

12.

nǎr

哪儿

vraagwoord

waar

Máomao, nǐ zài nǎr ne?

‘Máomao, waar zit je nou?‘

13.

zài

hoofdwerkwoord

zich bevinden te, zijn in, zijn op, er zijn (aanwezigheid, anders dan yǒu, dat bestaan of beschikbaarheid uitdrukt)

A. Nǐ jīntiān lái bu lái?

B. Lái a, wǒ jīntiān zài Běijīng ne!

A. ‘Kom je vandaag?’

B. ‘Natuurlijk kom ik, ik ben vandaag toch in Peking!‘

A. Wéi, Luó Lán zài ma?

B. Zài a, shì wǒ.

A. ‘Hallo, is Luó Lán er?’

B. ‘Ja die is er, dat ben ik.‘

 

zài

bijwerkwoord

in, te, op

A. Zánmen jīntiān zài nǎr chī fàn?

B. Wúsuǒwèi.

A. ‘Waar eten we vandaag?’

B. ‘Dat maakt me niet uit.‘

14.

gōngzuò

工作

zelfstandig naamwoord

werk, baan

Tā bù xǐhuān zhèi ge gōngzuò. Nǐ ne?

‘Hij houdt niet van dit werk. En jij?‘

 

gōngzuò

werkwoord

werken

A. Nǐ zài nǎr gōngzuò ne?

B. Gōngzuò? Wǒ shíwǔ suì, hái bù gōngzuò.

A. ‘En waar werk jij?’

B. ‘Werken? Ik ben vijftien, ik werk nog niet.‘

15.

yīnyuè

音乐

zelfstandig naamwoord

muziek

Nǐ juéde Cháikēfūsījī de yīnyuè hǎo ma?

‘Vind jij de muziek van Tsjaikovski goed?‘

16.

xuéyuàn

学院

zelfstandig naamwoord

academie, instituut, school

Dèng Guóqiáng qù Yīnyuè Xuéyuàn. Tā zài Yīnyuè Xuéyuàn gōngzuò ne.

‘Dèng Guóqiáng gaat naar het conservatorium. Hij werkt immers aan het conservatorium.‘

17.

ba

markeert aanname, aansporing, instemming

A. Tài duō ba.

B. Bù duō, bù duō.

A. ‘Dit is zeker te veel?’

B. ‘Nee hoor, dat is niet te veel.‘

18.

xué

werkwoord

leren, studeren

Yǒu duōshǎo háizi xué gǔqín ne?

‘Hoeveel kinderen leren er nu citer?‘

19.

gǔqín

古琴

zelfstandig naamwoord

Chinese citer, gǔqín

Zhèi ge gǔqín hěn hǎokàn.

‘Deze citer is mooi.‘

20.

Wǒ zǒu le

我走了

idioom

Ik ga ervandoor

Lǎo Lǐ, wǒ zǒu le a. Zàijiàn!

‘Hé tante Lǐ, ik ga ervandoor hoor. Tot ziens!‘

Volgende pagina