Les 9

Woordenlijst

1.

pàng

bijvoeglijk naamwoord

dik (van mensen)

Nǐ yě juéde Luó Lán zhèi jǐ tiān pàng le yìdiǎr ma?

‘Vind jij ook dat Luó Lán de laatste tijd wat dikker is geworden?‘

2.

+ getal

(markeert rangtelwoord)

eerste, tweede, derde (enzovoort)

Dì yī cì wǒ gēn nǐ yìqǐ qù, dì èr cì nǐ zìjǐ qù, hǎo bu hǎo?

‘De eerste keer ga ik met je mee, de tweede keer ga je zelf, goed?‘

3.

jiàn

klassewoord

voor: zaken, voorvallen en kleding

Xiān xiǎng dì yī jiàn shìr, zài xiǎng dì èr jiàn ba.

‘Denk eerst maar over die eerste kwestie, en dàn over de tweede.‘

Zhèi jiàn yīfu wǒ bú yào le. Xiǎohóng, nǐ yào ba?

‘Dit kledingstuk wil ik niet meer. Jij zeker wel, Xiǎohóng?‘

4.

shì / shìr

zelfstandig naamwoord

zaak, kwestie (niet tastbaar)

Zhèi jiàn shì bù hǎoshuō. Shéi dōu bù zhīdào.

‘Over deze zaak valt moeilijk iets te zeggen. Niemand weet het.‘

Yǒu shénme shìr ne? Méi shìr ba?

‘Wat is er aan de hand? Er is toch niets aan de hand?‘

Wǒ méi shì. Bú yòng gōngzuò, yě bú yòng shàng kè.

‘Ik heb niks te doen. Ik hoef niet te werken en niet naar de les.‘

5.

yóutiáo

油条

zelfstandig naamwoord

gefrituurde deegstengel

Zǎofàn, wǒ chī le liǎng ge yóutiáor.

‘Als ontbijt heb ik twee deegstengels gegeten.‘

6.

ránhòu

然后

vrij bijwoord

vervolgens

Wǒmen xiān mǎi dōngxi, ránhòu qù Yáng Lìhuá nàr.

‘We gaan eerst boodschappen doen, en dan naar Yáng Lìhuá.‘

7.

xuéxiào

学校

zelfstandig naamwoord

school

Āyí, nǐ kàn, zhèi jiù shì wǒ de xuéxiào.

‘Kijk tante, dit is nou mijn school.‘

8.

zhe

markeert voortduring

Wǒ mā shuō kàn-zhe shū chī fàn bù hǎo.

‘Mijn moeder zegt dat eten terwijl je leest niet goed is.‘

9.

shàng

werkwoord

naar boven gaan, bestijgen, instappen, gaan naar

Nǐ shàng ba, wǒ bú shàng!

‘Ga jij maar naar boven, ik ga niet.‘

Kuài, shàng chē ba!

‘Snel, stap in!‘

Tā hái shàng kè ne.

‘Hij heeft nu nog les.‘

Nǐ shàng nǎr?

‘Waar ga je heen?‘

10.

zelfstandig naamwoord

les

Wǒ bù xiǎng shàng Zhōngwén kè. Shēngzì tài duō le.

‘Ik wil niet naar Chinese les. Het zijn te veel nieuwe karakters.‘

11.

shítáng

食堂

zelfstandig naamwoord

eetzaal, cafetaria

Wǒmen bú yòng zuò fàn. Zài shítáng chī ba.

‘We hoeven niet te koken. Laten we in de cafetaria gaan eten.’‘

12.

wǎnshàng

晚上

zelfstandig naamwoord

avond

Wǒ wǎnshàng tài máng, yǒu hěn duō shì hái yào zuò.

‘Ik heb het vanavond te druk, ik moet nog van alles doen.‘

13.

chángcháng

常常

bijwoord

vaak, dikwijls

Bā Déshān chángcháng lā Měiguórén dào Yíjiā qù.

‘Bā Déshān rijdt vaak Amerikanen naar Ikea.‘

14.

pijiǔ

啤酒

zelfstandig naamwoord

bier

Tā shénme shíhou kāishǐ hē nème duō píjiǔ ne?

‘Wanneer begon hij zoveel bier te drinken?‘

15.

zhùyì

注意

werkwoord

opletten, opmerken, letten op

Máomáo, yào zhùyì, zhèi ge dìfang chē tèbié duō.

‘Máomao, je moet goed oppassen, hier zijn vreselijk veel auto’s.‘

Wǒ bú huì Yīngyǔ, suóyi jiù méi zhùyì zhèi běn shū.

‘Ik kan geen Engels, dus ik heb niet op dit boek gelet.‘

16.

yùndòng

运动

zelfstandig naamwoord

sport, beweging

Tī qiú shì yì zhǒng hěn hǎo de yùndòng.

‘Voetballen is een prima sport.‘

  werkwoord

sporten, bewegen

Tā gēn háizi shuō měi tiān dōu yào yùndòng.

‘Hij zegt tegen zijn kinderen dat ze elke dag moeten sporten.‘

17.

jièkǒu

借口

zelfstandig naamwoord

smoesje, uitvlucht

Nǐ shàng-bu-liǎo kè, yīnwèi bù shūfu ma? Zhǎo jièkǒu!

‘Je kunt niet naar de les, omdat je niet lekker bent? Smoesjes!‘

18.

hòulái

后来

vrij bijwoord

daarna, later, toen

Āyō... Zhēn de ma? Hòulái zěnmeyàng ne?

‘Allemachtig... Echt waar? En wat gebeurde er daarna?‘

19.

xīnzàng

心脏

zelfstandig naamwoord

hart

Tā yǒu xīnzàng bìng, děi kàn yīshēng.

‘Ze heeft een hartziekte, ze moet naar de dokter.‘

20.

zuìhòu

最后

vrij bijwoord

uiteindelijk

Zuìhòu wǒ méi mǎi, yīnwèi méi qián le.

‘Uiteindelijk heb ik het niet gekocht, want ik had geen geld meer.‘

 

bijvoeglijk naamwoord

laatste

Zhèi shì zuìhòu yí cì. Zuìhòu yí ge xuésheng yào zǒu le.

‘Dit was de laatste keer. De laatste leerling gaat nu weg.‘

Volgende pagina