Les 6

Verstaan en spreken 2

Verstaan: shof r?

1. __èliè ‘hartstochtelijk’
2. __èliè ‘jagen’
3. __uòshi ‘als’
4. __uòshi ‘doctorandus’
5. __ùkǒu ‘de mond spoelen’
6. __ùkǒu ‘ingang’
7. __ēng ‘weggooien’
8. __ēng ‘geluid’
9. __àng lù ‘de straat opgaan’
10. __àng lù ‘voorrang geven’

Volgende pagina